Strona główna
Porady
Tutaj jesteś

Jak faktoring może poprawić Twoją płynność finansową?

5 maja 2023 faktoring


Działalność biznesowa jest często ściśle powiązana ze stosowaniem odroczonych terminów płatności na fakturach wystawionych za sprzedaż towarów lub usług. Sytuację taką wymusza duża konkurencyjność na rynku. Jednakże długi okres oczekiwania na wpłatę utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ponieważ zamrożone w fakturach środki pieniężne zaburzają płynność finansową firmy. Oczywiście istnieją różne sposoby na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Można się bowiem wspierać kredytem lub leasingiem. Jednakże jedną z lepszych form wsparcia finansowego dla przedsiębiorstwa jest bezsprzecznie faktoring, który dofinansowuje działalność gospodarczą i dodatkowo nie generuje zadłużenia.

Przyczyny zatorów płatniczych w firmie.  

Na sytuację finansową przedsiębiorstwa wpływają przede wszystkim takie czynniki jak: 

 • wahania cen substratów.

 • działania polityczne,

 •  wahania kursów walut,

 • i duża konkurencja, która wymusza konieczność udzielania kredytów kupieckich w formie faktur z odroczonymi terminami płatności.  

 • Ponadto częstym czynnikiem wpływającym na utratę płynności finansowej są nieregulowane przez kontrahentów zobowiązania.  

” Szytym na miarę” rozwiązaniem na powyższe problemy jest bezsprzecznie faktoring.  

Ja faktoring wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa?  

Jest to bowiem pakiet usług polegających przede wszystkim na wykupie przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorcy wynikających z tytułu wystawionych z odroczonym terminem płatności faktur za sprzedaż towarów lub wykonanych usług.

Podstawowym założeniem faktoringu jest krótkoterminowe finansowanie firm udzielających kredytu kupieckiego w postaci odroczonych terminów płatności. Ponadto faktoring jako komplet usług, poza szybkim dostępem do gotówki umożliwia pomoc w rozliczaniu kontrahentów poprzez usługi dodatkowe takie jak:

 • monitoring należności, a nawet przejęcie od przedsiębiorcy ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

 •  Dodatkowo udostępnia opcję weryfikacji partnerów biznesowych poprzez sprawdzenie ich wiarygodności.

  Jest zatem usługą, która w kompleksowy sposób chroni płynność finansową przedsiębiorstwa.  

Inne zalety faktoringu.  

Wśród innych korzyści wynikających z faktoringu do najważniejszych należy poprawa struktury bilansu i wskaźników finansowych przy zawarciu umowy na faktoring bez regresu. Z kolei poprawa powyższych wskaźników przekłada się bezpośrednio na pozytywny wizerunek firmy jako kredytobiorcy. Zmniejsza bowiem koszty pozyskania kapitału i skraca cykl inkasa należności, przyspieszając tym samym przepływ gotówkowy. I co najważniejsze nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ wypłacane przez firmę faktoringową zaliczki dotyczą już wypracowanych pieniędzy.  

 Ponadto usługa faktoringu pełnego przyczynia się do:

 •  zmniejszenia wierzytelności przeterminowanych i poprawy dyscypliny płatności odbiorców faktur.

 •  Jest też narzędziem umożliwiającym zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki możliwości wynegocjowania większych rabatów przy zakupie surowców z tytułu płatności gotówką.

 • I opcją bezproblemowego zaproponowania wydłużonych terminów płatności.

 • Ponadto wpływa na zmniejszenie udziału kapitału własnego przedsiębiorstwa w finansowaniu należności.  

Wniosek.  

Faktoring jest zatem bezsprzecznie narzędziem zwiększającym płynność finansową przedsiębiorstwa poprzez szybkie dostarczanie gotówki uwolnionej z nieopłaconych faktur. Redukcję kosztów związanych z obsługą należności. Zwiększenie bezpieczeństwa współpracy z kontrahentami. I wpływ na zwiększenie konkurencyjności firmy.  

Ponadto jest on dostępną formą finansowania w stosunku do kredytu obrotowego lub innego rodzaju zobowiązania. Nie obciąża też bilansu firmy, a co za tym idzie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. 

 

interaktywny totem

Redakcja clean.biz.pl

Clean Biz – zapraszamy na naszego bloga na którym publikujemy wiele ciekawych artykułów z zakresu biznesu, zdrowia, lifestyle, zakupów, domu. Zapraszamy do lektury!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

faktoring
Butelki szklane
Dyson v11 akcesoria - wybierz najlepsze!

Jesteś zainteresowany reklamą?