clean.biz.pl

clean.biz.pl – blog ogólnotematyczny

Refundacja pieluchomajtek
Zakupy

Refundacja pieluchomajtek – środki higieniczne na nietrzymanie moczu na receptę

Nadal nie wszyscy pacjenci z nietrzymaniem moczu zdają sobie sprawę, że możliwa jest refundacja pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych. Formalności, jakie należy w tym celu wypełnić, zostały maksymalnie uproszczone – wystarczy jedna wizyta u lekarza, który wystawi odpowiedni wniosek. Dowiedz się, w jaki sposób starać się o refundację artykułów ochronnych potrzebnych przy nietrzymaniu moczu i jak zrealizować receptę.

Refundacja pieluchomajtek – jak wypełnić wniosek?

Refundacja pieluchomajtek i innych środków higienicznych niezbędnych przy nietrzymaniu moczu to nic skomplikowanego. Wniosek wypełnia lekarz pierwszego kontaktu podczas wizyty. Korzysta w tym celu ze specjalnej platformy i aplikacji dostępnych online, w internecie, na stronach NFZ. W większości przypadków nie trzeba dostarczać żadnych dokumentów – wszystkie potrzebne zaświadczenia są już w systemie. Pacjent nie musi też osobiście jechać do wojewódzkiego oddziału NFZ w celu potwierdzenia uprawnień do refundacji – system automatycznie sprawdza uprawnienia i generuje receptę. Lekarz drukuje ją, podpisuje, przystawia pieczątkę, i to już prawie wszystkie formalności. Jedynie w niektórych przypadkach pacjent może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających jego uprawnienia do refundacji.

Refundacja pieluchomajtek – w jaki sposób zrealizować receptę?

Realizacja recepty na pieluchomajtki jest równie prosta jak wypełnienie wniosku. Z podpisanym zleceniem na refundację należy udać się do dowolnej apteki lub sklepu z artykułami medycznymi. Osoba uprawniona do refundacji nie musi robić tego osobiście. Receptę zrealizować może w jej imieniu także członek rodziny lub inny opiekun. Do odbioru środków higienicznych potrzebny jest numer zlecenia wygenerowany przez system oraz PESEL lub dokładna data urodzenia pacjenta. Należy podać te dane osobie obsługującej w aptece, która wpisze je ponownie do systemu na platformie NFZ. W ten sposób wygenerowany zostanie dokument potrzebny do realizacji zlecenia. Sprzedawca drukuje go, osoba odbierająca środki higieniczne go podpisuje – i to już koniec formalności. W przypadku gdy w danym punkcie zrealizowana może być tylko część zlecenia, sprzedawca wystawia specjalny dokument uprawniający do odbioru pozostałej części w innej aptece lub w późniejszym czasie.

Refundacja pieluchomajtek – jak starać się o kontynuację zlecenia?

Recepta na pieluchomajtki lub inne środki higieniczne niezbędne przy nietrzymaniu moczu może być kontynuowana tak długo, jak zachodzi potrzeba ich stosowania. Należy jednak pamiętać, że recepta ważna jest przez 30 dni od dnia jej wystawienia lub do końca miesiąca, w którym została wystawiona. Każdorazowo konieczne jest ponowne wypełnienie wniosku na platformie NFZ – system sprawdza uprawnienia i oblicza ilość przysługujących na dany miesiąc środków higienicznych oraz limit cenowy. Co jednak ważne, kolejne recepty może też wystawiać pielęgniarka lub położna.