clean.biz.pl

clean.biz.pl – blog ogólnotematyczny

zalety pracy zdalnej
Lifestyle

Zalety pracy zdalnej i obawy pracodawców

Praca zdalna to jeden z tych terminów, o których wszyscy słyszeliśmy wcześniej, ale tylko nieliczni mieli okazję ją wykonywać. W dobie pandemii, coraz więcej ludzi pracuje zdalnie i bardzo sobie chwali taki system. Czym właściwie jest praca zdalna jakie są jej zalety jako modelu pracy?

Co to jest praca zdalna?

Praca zdalna to zdecentralizowana czynność biurowa, która odbywa się poza biurem za pomocą technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Oznacza to, że pracownik, może wykonywać swoją pracę, nie tylko z domu, ale każdego miejsca na świecie.
Zwykle działa to za pośrednictwem laptopa, internetu, tabletu lub smartfona.
Dla pracodawców praca zdalna wiąże się z wysokim poziomem zaufania. Dlatego jest stosowana głównie w tych zawodach, które dają wymierne i jasno definiowalne rezultaty. Jednak ze względu na coraz większe możliwości cyfrowej komunikacji i kontroli oraz sytuację spowodowaną pandemią, liczba osób pracujących na „home office” szybko rośnie. Coraz więcej osób, przekonuje się do takiego modelu pracy.

Obawy pracodawców

Wielu pracodawców nadal dostrzega wiele wad pracy zdalnej. Obawiają się słabej współpracy między pracownikami w zespole i mniejszej identyfikacji z firmą, jeśli pracownika nie ma na miejscu. Kolejną obawą jest słaba komunikacja między pracownikami biurowymi a osobami stosującymi model pracy zdalnej. Może to opóźnić procesy i zwiększyć poziom błędów.
Jednak, jak dotąd żadne badania nie były w stanie zidentyfikować dowodów, które potwierdzałyby te obawy.

Zalety pracy zdalnej z perspektywy pracodawcy

Badania pokazują, że taki system pracy, zwiększa produktywność, a wielu pracowników pracuje dłużej i znacznie wydajniej niż w biurze. W rzeczywistości rozproszenie uwagi w domu, jest zwykle mniejsze niż w biurze ze strony kolegów lub ciągle dzwoniącego telefonu i przychodzącej poczty.
Oczywiście taki model pracy, wiąże się z samodyscypliną, uczciwością i poczuciem odpowiedzialności.
Dzięki lepszej kompatybilności rodziny i pracy, wiele matek i ojców również wcześniej wraca z urlopów rodzicielskich. Oznacza to duże oszczędności dla pracodawcy. Firma może również znacznie zaoszczędzić pieniądze poprzez ograniczenie powierzchni biurowej i sprzętu.
Z pracownikiem można w każdej chwili skontaktować się za pośrednictwem konferencji telefonicznych i komunikacji e-mailowej.
Pozytywnym aspektem pracy zdalnej jest to, że, większości, pracownicy są szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej zmotywowani, dzięki lepszej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.