Podczas organizowania szkolenia w swojej firmie dla pracowników zarówno z naszego działu, jak i innych, warto zadbać o odpowiednią oprawę całego wydarzenia. Obsługa konferencji powinna być na najwyższym poziomie. W standardzie jest szwedzki stół, napoje zapewnione pracownikom, biuletyny informacyjne i drobne podarunki dla uczestników.

Jeśli uczestnicy szkolenia muszą dojechać na miejsce, w którym się ono odbywa warto zaproponować zorganizowanie transportu i najwygodniejsze miejsca w autokarze . Firma wykupująca pakiet szkoleniowy jest w stanie z pewnością zapłacić wyższą stawkę wiedząc, że pracownikom zostanie zapewniony transport, a my koszty te możemy doliczyć śmiało do oferty. Podpisując umowę na stałą współpracę z danym przewoźnikiem zapewniamy sobie konkurencyjne stawki, a więc również możliwość większego manewru w przypadku negocjacji cen szkolenia. Warto pozostawić sobie możliwie jak największy wachlarz opcji możliwych do zaproponowania osobie korzystającej z naszych usług.

Sama obsługa szkolenia również musi być na najwyższym możliwym do zapewnienia przez nas poziomie.

Poza umiejętnościami przekazywanymi uczestnikom konieczne jest, aby wiedzą prezentowana była w sposób przystępny i prosty w odbiorze. Nasi pracownicy powinni zadbać o odpowiednią atmosferę podczas szkolenia i nawiązanie swego rodzaju więzi ze słuchaczami. Daje nam to większą szansę na powrót szkolnych osób. W momencie gdy przekażą oni swojemu szefowi, że poza przekazanymi umiejętnościami zostały im zapewnione usługi gastronomiczne, transport i komfortowa atmosfera, z pewnością zostanie to docenione. Warto zadbać o to, aby usługi oferowane przez nas były nie tylko konkurencyjne wobec innych firm, ale też przyjaźnie kojarzone przez uczestników.